Leren over voedervoorziening.

Bemesting, voeding voor de plant.

De structuur van de bodem onderzoeken. Bodemprofiel maken.

Welke bodemsoorten heb je in Nederland

De teelt van mais, van zaaien tot inkuilen.