Lesmateriaal over groene onderwerpen. Als arrangeertool wordt gebruik gemaakt van Wikiwijs. Onderstaande arrangementen zijn gemaakt voor het MBO-onderwijs. Voor elk type onderwijs kunnen deze arrangementen gemaakt worden. EĆ©nmaal gemaakt zijn deze arrangementen eenvoudig aan te passen met nieuw materiaal.

Als ontwikkelaar kan ik je helpen bij het maken van dit soort lesmateriaal. Ook verzorg ik trainingen op locatie voor onderwijsteams die samenwerken aan leerarrangementen.

Bodem van nederland
Bodemstructuur
Bemesting:voeding voor de plant
Gewasbescherming Licentie 1
Bodemsoorten Bodemstructuur Bemesting Licentie 1
Teelt van snijmais
Graslandgebruik
Etiket lezen
praktijkopdrachten voedergewassen
Maisteelt Grasland gebruik Etiket lezen Praktijkopdrachten
onkruiden herkennen
grassen herkennen
eiwitrijke gewassen
vollegrondsgroenten
Onkruiden herkennen Grassen herkennen Teelt gewassen Vollegrondsgroenten